Asset Publisher

Return to Full Page

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد


دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا فاطمی

06/11/1394

خانم زهرا فاطمی با موفقیت از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان "پیشنهاد یک طرح بندی برای شبکه های چندگانه" دفاع کردند. قابل ذکر است که ایشان اولین فارغ التحصیل رشته فناوری اطلاعات - گرایش سامانه های شبکه ای در کشور هستند