Asset Publisher

Return to Full Page

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد


دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا فاطمی

1394/11/06

خانم زهرا فاطمی با موفقیت از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان "پیشنهاد یک طرح بندی برای شبکه های چندگانه" دفاع کردند. قابل ذکر است که ایشان اولین فارغ التحصیل رشته فناوری اطلاعات - گرایش سامانه های شبکه ای در کشور هستند